Mäntsälän seurakunta

Uutiset

6.11.2018 9.00

Kuulutus seurakuntavaalien ennakkoäänestyksestä

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 18.11.2018 toimitettavien seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 6.11.–10.11.2018 joka päivä Kirkkoherranvirastossa, Urheilutie 1, 04600 Mäntsälä kello 9.00 – 18.00 sekä erikseen määrätyissä muissa ennakkoäänestyspaikoissa erikseen määrättyinä aikoina.

 

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon minkä tahansa seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

 

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut voi äänestää kotona, mistä hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava oman seurakunnan vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 2.11.2018 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta ja vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 2.11.2018 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 019-5607500

 

Mäntsälän seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on kokonaisuudessaan nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 29.10.–10.11.2018, osoite Urheilutie 1.

 

Seurakuntavaalista ja ennakkoäänestyspaikoista löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta mantsalanseurakunta.fi ja osoitteesta seurakuntavaalit.fi.


Mäntsälässä 31.10.2018

Mäntsälän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

 

Puheenjohtaja Mikko Seppälä


Palaa otsikoihin