Mäntsälän seurakunta

Uutiset

24.8.2018

Seurakuntavaalien kuulutus äänioikeutettujen luottelosta

seurakuntavaalit 2018 minun kirkkoni

Mäntsälän seurakunnassa toimitetaan 18.11.2018 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille maanantaina 3.9.2018 kello 10–14 ja tiistaina 4.9.2018 kello 15–19 kirkkoherranvirastossa, osoite Urheilutie 1, Mäntsälä.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 18.11.2018 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2018 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 6.9.2018 kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 1.10.2018 pidettävässä kokouksessaan.

Mäntsälä 5.6.2018

Mäntsälän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Mikko Seppälä

Lisätietoa Mäntsälän seurakunnan seurakuntavaaleista 2018


Palaa otsikoihin