Mäntsälän seurakunta

sormuksetHäät

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on jumalanpalvelus, jossa pyydetään liitolle Jumalan siunausta. Se on juhlava ja merkityksellinen sinetti yhdelle elämän tärkeimmistä ihmissuhteista.

Toisaalta kyse on myös juridisesta tapahtumasta, joka edellyttää valmisteluja: vihkimiseen tarvittava esteiden tutkinta tulee käynnistää viimeistään seitsemän päivää ennen vihkimistä. Tarkemmat tiedot avioliiton esteiden tutkinnasta.

Vihkimiseen liittyvät varaukset tehdään kirkkoherranviraston kautta. Voit sopia tällöin kirkon varauksesta ja vihkiajasta sekä päivystävän papin kanssa on mahdollista keskustella vihkimisestä.

Mitä laki sanoo?

Kirkollisesti vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Jos toinen kihlakumppaneista ei ole evankelisluterilaisen kirkon jäsen, pari voidaan vihkiä kirkollisesti, jos kirkkoon kuulumaton on muun kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsen. Näitä ovat esimerkiksi

  • Suomen ortodoksinen kirkko
  • Katolinen kirkko Suomessa
  • Helluntaiseurakunnat
  • Suomen Adventtikirkko
  • Suomen Vapaakirkko
  • Suomen Baptistikirkko

Jos kirkollinen vihkiminen ei ole mahdollista, voidaan siviilivihkimisen jälkeen toimittaa avioliiton kirkollinen siunaaminen. Avioliiton siunaamisen kaava vastaa pääosin kirkollisen vihkimisen kaavaa.

Samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen

Mäntsälän seurakunnan kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 1.3.2017 noudattaa kirkkolakia ja -järjestystä, ja koska ne eivät anna mahdollisuutta samaa sukupuolta olevien parien vihkimiselle, ei tällaista vihkimistä ole mahdollista järjestää Mäntsälän kirkossa. Rukoushetkiä voidaan järjestää kirkossa ja muissa paikoissa.

Avioliiton esteiden tutkinta tehdään kirkkoherranvirastossa ja pareja muistetaan pyydettäessä jumalanpalveluksen esirukouksessa. Seurakunnan tilojen vuokraaminen myös näihin perhejuhliin on mahdollista. Kirkkoherra tekee päätökset tilojen käytöstä mahdollisissa rajatapauksissa.