Mäntsälän seurakunta

Avioliiton esteiden tutkinta

Avioliiton solmiminen on juridinen tapahtuma ja siksi ennen vihkimistä suoritetaan avioliiton esteiden tutkinta. Esteiden tutkinnalla varmistetaan, ettei avioliitolle ole avioliittolain asettamia laillisia esteitä. Kun avioliiton esteettömyys on todettu, vihkipari saa esteettömyystodistuksen, joka on voimassa neljä kuukautta. Esteettömyystodistus toimitetaan kihlaparille kotiin tai sitä voidaan säilyttää kirkkoherranvirastossa vihkimistä varten. Todistus pitää olla mukana vihkitilaisuudessa.

Avioliiton esteiden tutkinta voidaan suorittaa kirkkoherranvirastossa, mikäli ainakin toinen kihlakumppaneista on Mäntsälän seurakunnan jäsen. Myös maistraatti voi suorittaa esteiden tutkinnan, mutta silloin siihen ei sisälly kirkolliseen vihkimiseen tarvittavia tietoja. Tällöin kirkollisen vihkimisen edellytykset tulee varmistaa erikseen kirkkoherranvirastosta. Tämän vuoksi suosittelemme kirkollisen vihkimisen esteiden tutkintaa suoraan kirkkoherranviraston kautta.

Uuden etu- ja sukunimilain myötä (1.1.2019) vihittävien pitää jatkossa valita sukunimensä jo avioliiton esteiden tutkintavaiheessa.

Esteiden tutkintapyyntö

Esteiden tutkintaa voi pyytää kirkon sähköisessä asiointipalvelussa esteidentutkinta.fi. Tätä palvelua voi käyttää, jos vähintään toinen kihlakumppaneista on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja molemmat ovat yli 18-vuotiaita sekä heidän kotikuntansa on Suomessa. Palvelun käyttöön tarvitaan lisäksi verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne.

Avioliiton esteiden tutkinnan sähköinen asiointipalvelu.

Esteiden tutkintaa voit pyytää myös esteidentutkinta-lomakkeella. Kihlakumppanit voivat tulla yhdessä täyttämään lomakkeen kirkkoherranvirastoon. Tällöin on mahdollisuus saada neuvontaa lomakkeen täyttämiseen ja esteiden tutkinta käynnistyy heti. Molempien tulee ottaa mukaan henkilöllisyystodistus.

Voit myös tulostaa esteiden tutkintalomakkeen ja toimittaa täytetyn lomakkeen kirkkoherranvirastoon. Mikäli lomake täytetään muualla, allekirjoitusten tulee olla kahden henkilön oikeaksi todistamia. Lomakkeen voi lähettää myös postitse osoitteeseen: Mäntsälän kirkkoherranvirasto, Urheilutie 1, 04600 Mäntsälä.

Pyyntö avioliiton esteiden tutkinnasta (pdf) (3.3 MB)

Kuulutukset

Avioliiton esteiden tutkinnasta puhuttiin aiemmin kuulutuksina. Kuulutusperinne on säilynyt siten, että seurakunnan jäsenten avioliittoaikomus on mahdollista lukea jumalanpalveluksessa, jolloin samassa yhteydessä heidän puolestaan rukoillaan. Tieto tulevasta avioliitosta voidaan myös julkaista paikallislehdessä. Ajankohta sovitaan kihlaparin kanssa kirkkoherranvirastossa. Toiveen ajankohdasta voi tehdä myös oheisella lomakkeella.

Kuulutus