Mäntsälän seurakunta

Hautaan siunaaminen

Tekstinluku JV
Kuva: Juhani Viitanen

Hautaan siunaaminen tapahtuu yleensä 2-3 viikon kuluessa kuolemasta.

Siunaamisia toimitetaan kaikkina arkipäivinä. Yleisin päivä on lauantai, jolloin siunausajat ovat klo 10.30, klo 12 tai klo 13.30.

Siunaus voidaan toimittaa joko kirkossa tai haudalla.

Vainajan katsomisesta ennen siunaustilaisuutta on sovittava erikseen. Siunaustilaisuudessa arkku on asetettu valmiiksi kirkon alttarin eteen. Arkun pääpuoli on alttariin päin.

Siunaustilaisuudessa on seurakunnan puolesta läsnä pappi, kanttori ja suntio. Heidän palvelunsa ovat maksuttomia. Tilaisuuteen voi pyytää myös ulkopuolisen esiintyjän. Hyvissä ajoin ennen siunausta käydään papin kanssa siunauskeskustelu, jossa sovitaan tilaisuuden käytännönjärjestelyistä ja keskustellaan vainajan elämästä. Musiikista voi sopia suoraan myös kanttorin kanssa.

Siunaustilaisuus

Siunaaminen toimitetaan kirkkokäsikirjan mukaan. Vanha perinne on, että lähimmät omaiset istuvat kirkossa edessä oikealla puolella, muut omaiset heidän takanaan ja muu saattoväki vasemmalla. Tummat ja hillityt värit sopivat parhaiten saattoväen hautajaispukeutumiseen. Mahdollisen valokuvauksen tulisi tapahtua hienotunteisesti tilaisuutta häiritsemättä.

Jos vainaja haudataan välittömästi siunauksen jälkeen arkkuhautaan, arkku kannetaan loppusoiton aikana kirkosta.

Arkkuhautauksessa tarvitaan tavallisesti kuusi kantajaa. Perinteisen tavan mukaan vainajalle läheisimmät kantajat asettuvat arkun pääpuoleen, toisin sanoen takimmaisiksi. Kantajat myös nostavat hautakatteen haudan päälle arkun hautaan laskemisen jälkeen. Sitä ennen voivat lähiomaiset heittää arkun päälle hiekkaa tai kukkia.

Kukkalaitteet ja tervehdykset

Jos kyseessä on uurnahautaus, kukkalaitteet lasketaan kirkossa. Jos taas kyse on arkkuhautauksesta, jossa vainaja saatetaan hautaan asti, on suositeltavaa laskea kukat vasta haudalla, mikäli sää sallii.

Viime aikoina on yleistynyt tapa laskea kukat etenkin uurnahautauksissa arkun ympärille jo ennen siunausta, tällöin ne ovat koristamassa arkkua koko tilaisuuden ajan. Tästä menettelystä voi sopia papin kanssa.

Lähimmät omaiset laskevat kukkalaitteensa ensimmäisinä. Kortissa tai nauhoissa olevat kukkien tuojien nimet ja raamatunlause tai muu sopiva tervehdys on tapana lukea.

Kukat laskettuaan saattajat hiljentyvät hetkeksi arkun ääressä, kääntyvät sitten omaisiin päin, kumartavat heille ja poistuvat paikoilleen.

Kun hautausmaalla kukat on laskettu haudalle, voidaan veisata vielä virsi. Tämän jälkeen joku omaisista esittää kutsun muistotilaisuuteen, jos sellainen pidetään.

Uurnahautaus

Uurnahautauksen yhteydessä arkku voi jäädä paikalleen alttarin eteen tai se voidaan kantaa ruumisautoon, mistä on sovittava etukäteen hautaustoimiston kanssa. Kukkalaitteet omaiset voivat halutessaan viedä haudalle, johon uurna tullaan laskemaan, tai muistelupaikalle.

Noin viikon kuluessa omaiset saavat uurnan, joka lasketaan hautaan lähiomaisten ollessa läsnä. Seurakunnasta on mukana tarvittaessa hautausmaan työntekijä. Virsikirjan liiteosassa on tähän tilaisuuteen sopiva rukoushetken malli.

Lisätietoja mm. hautajaisten kulusta ja musiikista

Interaktiivinen hautajaisesittely