Mäntsälän seurakunta

Hautausjärjestelyt

Hautauslupa

Lääkäri antaa omaisille hautausluvan, joka toimitetaan edelleen hautausmaan tai krematorion omistajalle. Hautausluvan esittäminen hautaamisen tai tuhkaamisen edellytyksenä ei ole välttämätöntä, jos tieto kuolemasta on merkitty väestötietojärjestelmään.

Hautausjärjestelyt

Hautausjärjestelyt ovat lähimpien omaisten tehtävä. On sovittava siunausaika ja -paikka, vainajan kuljetus, hankittava arkku ja mietittävä hautaustapa (arkku tai uurna) sekä mihin haudataan.

Järjestelyt on luontevaa aloittaa seurakunnan kirkkoherranvirastosta, jossa opastetaan omaisten niin halutessa kaikissa hautaukseen liittyvissä asioissa. Virasto on avoinna ma-pe klo 9-13 (Urheilutie 1), p. 560 7500. Hautaamisvaraukset voi tehdä myös hautaustoimistossa.

Arkun ja mahdollisen uurnan hankkimisesta sovitaan hautaustoimiston kanssa. Hautaustoimiston henkilökunta laittaa vainajan arkkuun ja hoitaa kuljetuksen hautausmaan säilytystiloihin. Hautaustoimistot hoitavat sopimusten mukaan kaikki muutkin omaisten pyytämät hautaukseen liittyvät asiat.

Seurakunnassa hautausasioita hoitavat ensisijaisesti päivystävä pappi, p. 560 7528, ja taloustoimiston virkailija p. 040 828 6014. 

Päivystävän papin kanssa sovitaan siunausaika ja -paikka (kirkossa tai haudalla) sekä varataan mahdollisesti tilat muistotilaisuutta varten. 

Käytettäessä seurakuntakeskuksen yläkerran tiloja tulee tarjoilusta sopia omaisten valitseman pitopalvelun kanssa. Alakerran salissa omaiset voivat halutessaan järjestää kahvitarjoilun itse, jolloin tiloihin tutustutaan etukäteen emännän kanssa. Samassa yhteydessä tehdään sopimus.

Kuolemasta ilmoittaminen ja kuolleitten muistaminen

Seurakunnan taloustoimistossa voidaan heti kuolemantapauksen jälkeen sopia sanomakellojen soitosta. Lähiympäristön asukkaille kuolemantapauksesta voidaan kertoa myös pitämällä lippu puolitangossa kuolinpäivänä ja siunauspäivänä.

Päivälehdissä julkaistavasta kuolinilmoituksesta on malleja lehtien toimistoissa. Sen voi julkaista joko ennen tai jälkeen hautajaisten tai jättää julkaisematta.

Omaisten luvalla vainajan nimi ilmoitetaan seurakunnan kirkollisissa ilmoituksissa, jotka julkaistaan siunausta seuraavalla viikolla paikallisissa sanomalehdissä, ja vanhaa tapaa noudattaen kiittämällä vainaja kuolleeksi siunausta seuraavana sunnuntaina jumalanpalveluksessa Mäntsälän kirkossa.

Omaisten toivotaan osallistuvan perinteen mukaan tähän jumalanpalvelukseen.