Mäntsälän seurakunta

Kaste

Kirkko kastaa kaiken ikäisiä. Lapsikaste on tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi. Kirkossa kastetaan myös kirkkoon kuulumattomia nuoria, jotka haluavat liitty kirkkoon esimerkiksi rippikoulun käymisen jälkeen. Kaste toimitetaan ennen konfirmaatiota. Alle 12-vuotias voidaan kastaa, jos ainakin yksi huoltajista on kirkon jäsen. 12-14-vuotiaan kastamiseen tarvitaan hänen kirjallinen suostumuksensa. Ennen aikuiskastetta käydään aikuisrippikoulu, jossa käydään läpi kirkoon liittyviä asioita. Aikuisrippikouluja järjestetään yksityisrippikouluna pyynnöstä.

Kaste perustuu Jeesuksen antamaan kastekäskyyn:

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti". (Matt.28:18-20).

Kaste on ilon juhla. Kasteessa Jumala liittää ihmisen Jeesuksen Kristuksen yhteyteen ja hänen kirkkonsa jäseneksi. Kirkon jäseneksi tullaan vain kasteen kautta.

Valtaosa suomalaisista kastetaan vauvoina. Kaste voidaan toimittaa kirkossa, kotona tai vaikkapa isovanhempien kodissa. Yleensä kastejuhla järjestetään noin kahden kuukauden kuluttua lapsen syntymästä. Kirkkoherranvirastosta voi tiedustella kastemekkoa lainaksi.  Kotikasteen yhteydessä voidaan toimittaa myös kodin siunaaminen.

Lue lisää kasteen kulusta ja varaa kasteaika verkkosivujen kautta.


Kasteen myötä ihmisestä tulee kotiseurakuntansa ja koko maailmanlaajuisen kirkon jäsen.

Kerran saatu kaste kantaa läpi koko elämän.

"Kasteen kirkas vesi on
niin kuin lähde pohjaton,
siinä virtaa siunaten
armo Herran Jeesuksen."

Virsi 219