Mäntsälän seurakunta

lapset247

Päiväkerhot

Päiväkerhot ovat tärkeä osa seurakuntien varhaiskasvatusta. Päiväkerhossa lapsi oppii toimimaan ryhmän jäsenenä, hänen itsetuntonsa vahvistuu ja sosiaaliset taidot kehittyvät.

Seurakunnan päiväkerhossa lapsi saa kasvaa seurakunnan yhteydessä niin, että hänen kokonaiskehityksensä otetaan huomioon. Tuemme lapsen kasvua ja kehitystä ikätasoa vastaavalla tavalla. Päiväkerhotoiminta ei sisällä lakisääteistä esiopetusta.

Lastenohjaajilla on kerhossa aikaa pysähtyä kuuntelemaan lasta ja hänen tarpeitaan suunnitellessaan kerhopäivän ohjelmaa. Koulutuksessaan lastenohjaajat ovat syventyneet varhaiskasvatuksen kysymyksiin, ja heidän kanssaan voi keskustella kaikesta lapseen liittyvästä. Ohjaajat toimivat yhteistyössä lapsen huoltajien kanssa tukien vanhemmuutta ja lapsen hyvää kasvua.

Kerhot koontuvat kaksi tai kolme kertaa viikossa. Toimintakaudella 2018-2019 kerhopisteitä ovat Koivulan kerhotalo, Hyökännummen kerhotalo ja Nummisten seurojentalo.

Päiväkerhojen ohjelmaan kuuluu:

  • uskontokasvatusta
  • musiikki- ja ilmaisukasvatusta
  • kädentaitojen harjoittelua
  • liikkumista sisällä ja ulkona
  • tutkimista ja ihmettelyä
  • sosiaalisten taitojen opettelua
  • vapaata ja ohjattua leikkiä

Päiväkerhojen kausiohjelma perustuu kirkon kasvatustyön vuosiaiheeseen ja kytkeytyy kirkkovuoden tapahtumiin ja vuodenkiertoon. Kerhotoimintaa suunnitellessa ja toteuttaessa kuunnellaan lasten toiveita, heiltä nousevia teemoja sekä otetaan huomioon lasten mielenkiinnon kohteita. Kerhotoimintaa ohjaa valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu) sekä kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja (Vake).

Päiväkerhoryhmiin otetaan uusia lapsia syyslomaan saakka. Linkki sähköiseen hakemukseen löytyy Päiväkerhohaku-sivulta. Tiedustelut varhaiskasvatuksen toimistosta p. 040-743 3256 tai piia.muurikainen@evl.fi


Päiväkerhojen puhelinnumerot:

Heidi Hakola, Koivulan kerhot p. 0400 371 609

Anne Simoinen, Koivulan kerhot p. 0400 285327

Paula Rekola, Koivulan, Nummisten ja Wanhan kerhot p. 0400 371 615

Eva Silainen-Siren Koivulan  kerhot p. 040 195 7173

Minna Nurminen, Hyökännummen ja Nummisten kerhot p. 040 706 5572

Riitta Vainio, Hyökännummen kerhot p. 040 635 2551