Mäntsälän seurakunta
Huhtikuu-18 (3)

Päiväkerhot

Päiväkerhot ovat tärkeä osa seurakuntien varhaiskasvatusta. Päiväkerhossa lapsi oppii toimimaan ryhmän jäsenenä, hänen itsetuntonsa vahvistuu ja sosiaaliset taidot kehittyvät.

Seurakunnan päiväkerhossa lapsi saa kasvaa seurakunnan yhteydessä niin, että hänen kokonaiskehityksensä otetaan huomioon. Tuemme lapsen kasvua ja kehitystä ikätasoa vastaavalla tavalla. Päiväkerhotoiminta ei sisällä lakisääteistä esiopetusta.

Lastenohjaajat ovat suorittaneet Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon tai sosionomin tutkinnon. Lastenohjaajilla on kerhossa aikaa pysähtyä kuuntelemaan lasta ja hänen tarpeitaan suunnitellessaan kerhopäivän ohjelmaa. He ovat syventyneet koulutuksessaan erityisesti varhaiskasvatuksen kysymyksiin, ja heidän kanssaan voi keskustella kaikesta lapseen liittyvästä. Ohjaajat toimivat yhteistyössä lapsen huoltajien kanssa tukien vanhemmuutta ja lapsen hyvää kasvua.

Kerhot koontuvat kaksi kertaa viikossa. Toimintakaudella 2018-2019 kerhopisteitä ovat Koivulan kerhotalo, Hyökännummen kerhotalo ja Nummisten seurojentalo.

Päiväkerhojen ohjelmaan kuuluu:

  • uskontokasvatusta
  • musiikki- ja ilmaisukasvatusta
  • kädentaitojen harjoittelua
  • liikkumista sisällä ja ulkona
  • tutkimista ja ihmettelyä
  • sosiaalisten taitojen opettelua
  • vapaata ja ohjattua leikkiä

Päiväkerhojen kausiohjelma perustuu kirkon kasvatustyön vuosiaiheeseen, joka on vuosina 2018-2019 "Rauha". Kerhotoiminta kytkeytyy myös kirkkovuoden tapahtumiin ja vuodenkiertoon. Kerhotoimintaa suunnitellessa ja toteuttaessa havainnoidaan lapsiryhmää, kuunnellaan lapsilta nousevia teemoja sekä otetaan huomioon lasten mielenkiinnon kohteita. Kerhotoimintaa ohjaa valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu) sekä kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja (Vake).

Päiväkerhoryhmiin otetaan uusia lapsia syyslomaan saakka. Linkki sähköiseen hakemukseen löytyy Päiväkerhohaku-sivulta. Tiedustelut varhaiskasvatuksen toimistosta p. 040-743 3256 tai piia.muurikainen@evl.fi


Päiväkerhojen puhelinnumerot:

Heidi Hakola, Koivulan kerhot p. 0400 371 609

Anne Simoinen, Koivulan kerhot p. 0400 285327

Paula Rekola, Koivulan, Nummisten ja Wanhan kerhot p. 0400 371 615

Eva Silainen-Siren, Koivulan  kerhot p. 040 195 7173

Minna Nurminen, Hyökännummen ja Nummisten kerhot p. 040 706 5572

Riitta Vainio, Hyökännummen kerhot p. 040 635 2551