Mäntsälän seurakunta

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa, taloutta ja omaisuudenhoitoa. Se valvoo seurakunnan etua, valmistelee kirkkovaltuustolle tulevat asiat ja huolehtii valtuuston tekemien päätösten toimeenpanosta. Puheenjohtajuutta hoitaa virkansa puolesta kirkkoherra Mikko Seppälä. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja oli Veikko Toivonen 30.6.2017 asti. Pöytäkirjanpitäjänä toimii vs. talousjohtaja Helena Nieminen. Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 18.1.2017 kirkkoneuvoston jäsenet toimikaudelle 2017-2018.

Kirkkoneuvoston jäsenet 2017-2018

Seppälä Mikko, puheenjohtaja, kirkkoherra
Toivonen Veikko, varapuheenjohtaja, henkilöstöpäällikkö, 30.6.2017 asti
Ahosniemi Hilkka, sosiaalijohtaja, eläkkeellä
Ahjosaari Sanna, kirkon nuorisotyönohjaaja
Brusila Jaana, maanviljelijä, agronomi
Hammert Hans, asiantuntija
Leino Paavo, lehtori, eläkkeellä
Nikander Ulla, luokanopettaja
Orre Kari, rovasti
Saarnio Rauno, talouspäällikkö
Suvanto Sirpa, maatalousyrittäjä