Mäntsälän seurakunta

Kirkkovaltuusto

Ylintä päätäntävaltaa seurakunnassa käyttää kirkkovaltuusto, johon Mäntsälässä kuuluu 27 henkilöä. Valtuusto päättää mm. seurakunnan talousarviosta, tilinpäätöksestä, kirkollisveroprosentista ja rakennushankkeista. Myös virkojen perustaminen ja lakkauttaminen kuuluvat kirkkovaltuuston päätäntävaltaan.

Valtuusto valitsee kymmenjäsenisen kirkkoneuvoston ja kirkkoneuvosto valitsee edustajat työryhmiin.

Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Vuosina 2017-2018 puheenjohtaja on Päivi Puustinen. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja on Markku Blom. Pöytäkirjanpitäjänä toimii vt. talousjohtaja Helena Nieminen.

Kirkkovaltuuston jäsenet 2015-2018

Puustinen Päivi, puheenjohtaja, luokanopettaja, FM
Ovaskainen Niko-Pekka, varapuheenjohtaja, teologian maisteri, 1.7.2018 asti
Ahjosaari Sanna, kirkon nuorisotyönohjaaja, 23.1.2016 alkaen
Ahosniemi Hilkka, sosiaalijohtaja, eläkkeellä
Blom Markku, varapuheenjohtaja 10.10.2018 alkaen, hautaustoimen päällikkö, hortonomi
Brusila Jaana, maanviljelijä, agronomi
Eskelinen Katri, opettaja
Hammert Hans, asiantuntija, 1.8.2016 alkaen
Heikkilä Teuvo, kiinteistönhoitaja
Helin Anna, luokanopettaja, KM
Hellström Saija, rehtori                                                                                                 Ikonen Raija, opettaja, eläkkeellä, 1.7.2017 alkaen
Korhonen Timi, seurakuntapastori
Kuusiluoma-Lehmonen Sinikka, opettaja
Latostenmaa Vesa, mittamies, 22.1.2016 asti
Leino Paavo, lehtori, eläkkeellä
Nikander Ulla, luokanopettaja
Nuuttila Simo, lääketieteen ylioppilas, 31.7.2016 asti                                             
Orre Kari, rovasti
Pöykkö Enni, kanttori
Ravolainen-Rinne Heta, suunnittelija, luottamusmies
Ryynälä Krista, lastenohjaaja
Saarnio Rauno, talouspäällikkö
Salmi Petri, maatalousyrittäjä, rakennusinsinööri
Sundberg Anneli, maatalousyrittäjä, FM
Suvanto Sirpa, maatalousyrittäjä
Särkijärvi Tuuli, nuoriso-ohjaaja
Teppinen Marja, maanviljelijä
Toivonen Veikko, henkilöstöpäällikkö, eläkkeellä, 30.6.2017 asti                                Tonteri Tarja, johtava diakonian viranhaltija, 2.7.2018 alkaen                                Tähkäpää Sakari, maanviljelijä, eläkkeellä