Mäntsälän seurakunta

Työryhmät

Työryhmiin kuuluu seurakuntalaisia sekä seurakunnan luottamushenkilöitä ja työntekijöitä. Ryhmissä suunnitellaan työalojen toimintaa ja tehdään mm. taloutta koskevia päätöksiä. Jokaisessa ryhmässä työskentelee kirkkoneuvoston edustaja.

Työryhmän jäsenyydestä kiinnostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä itselleen läheisimmän työalan työntekijöihin. Jos esimerkiksi nuorille suunnatun toiminnan ideointi innostaa eniten, oikeat yhteyshenkilöt ovat nuorisotyön työntekijät.

Toimikausi 2017–2018


Aikuistyö
Timi Korhonen, Sinikka Kuusiluoma-Lehmonen, Marko Näätänen, Vesa Pirjola, Anneli Sundberg, kirkkoneuvoston edustajana Ulla Nikander

Diakoniatyö
Liisa Helin, Esa Kynäslahti, Leena Laine, Esko Mikkonen, Erkki Toivanen,  Tarja Tonteri, kirkkoneuvoston edustajana Sirpa Suvanto

Kiinteistöt

Teuvo Heikkilä, Esko Mikkonen, Petri Salmi, kirkkoneuvoston edustajana Sakari Tähkäpää 

Kirkkomusiikki

Markku Blom, Kimmo Laine, Kristiina Mäkinen, Raija Ojell, Enni Pöykkö, Sanna Ratia, Kaisa Vuorela, kirkkoneuvoston edustajana Niko-Pekka Ovaskainen

Lapsi- ja perhetyö

Susanna Laaksonen, Satu Orajärvi, Anu Ollila, Tarja Torvasti, Krista Ryynälä, Erja Sihlman, kirkkoneuvoston edustajana Jaana Brusila

Lähetystyö

Aino Heikkilä, Aira Jussila, Helena Ovaska,Tarja Pulkkinen, Erkki Ratia, Raili Tortolainen, kirkkoneuvoston edustajana Paavo Leino

Nuorisotyö

Erkki Laine, Niko-Pekka Ovaskainen, Jonna Salonen,  kirkkoneuvoston edustajana Päivi Puustinen

Suunnittelu
Veikko Toivonen 30.6.2017 asti, Päivi Puustinen, Sanna Ahjosaari, Hilkka Ahosniemi, Rauno Saarnio

Viestintä

Seppo Huovila, Marjo Saarela, Sanna Ahjosaari, kirkkoneuvoston edustajana Veikko Toivonen 30.6.2017 asti