Mäntsälän seurakunta

Talous ja henkilöstö

veroprosentti 1,25 % vuodesta 1975

 


(tuhatta euroa)

v.2012

v.2013

v.2014

v.2015

v.2016

Toimintatuotot

 524

  615

  638

  562

628

Toimintakulut

3545

3 227

3 341

3 278

3 413Henkilöstö

v.2016

Seurakuntatyössä

30

Hallinnossa

6

Hautausmaatyössä

2

Kiinteistö- ja

kirkonpalvelustyössä

8Yhteensä

46