Mäntsälän seurakunta

Virkatodistukset, sukuselvitykset ja sukututkimukset

Mäntsälän seurakunnasta voi tilata virkatodistukset ja sukuselvitykset puhelimitse, kirjeitse, sähköpostitse, käymällä henkilökohtaisesti kirkkoherranvirastossa tai tällä lomakkeella.

Virkatodistukset henkilökohtaisilla tiedoilla toimitetaan heti, sukuselvitykset esim. perunkirjoituksiin toimitetaan noin viikon sisällä. Sukuselvitykset sukututkimusta varten pyritään tekemään kolmen kuukauden kuluessa.

Toimitamme myös virkatodistuksia ulkomaan viranomaisia varten monikielisellä lomakkeella. Kielet ovat suomi, ruotsi, englanti, saksa ja ranska.

Sukuselvityksen tilaaminen vainajasta perunkirjoitusta varten

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ovat ottaneet käyttöön kirkon yhteisen jäsenrekisterin, Kirjurin. Jäsenrekisterissä on myös seurakunnan jäsenen perhesuhdetiedot (avioliitot, lapset, vanhemmat). Seurakunnat toimivat jäsentensä virallisina väestökirjanpitoviranomaisina 1.10.1999 asti. Seurakuntien jäsenrekisteriä on sen jälkeen pidetty säännöllisesti ajan tasalla väestötietojärjestelmän avulla. Kirjuri ei toistaiseksi sisällä kattavasti tietoja vanhoista tapahtumista (ajalta ennen 1.10.1999), vaan nämä tiedot ovat edelleenkin seurakuntien vanhoissa kirkonkirjoissa.

  • vainajasta tilataan sukuselvitys perunkirjoitusta varten siitä seurakunnasta, jonka jäsen hän oli kuollessaan; tämä todistus kattaa vainajan perhesuhdetiedot kuolemaa edeltävältä ajalta takautuvasti 1.10.1999 asti (vainajasta ei tarvitse tilata erillisiä todistuksia mahdollisista muista Suomen ev.lut. kirkon seurakunnista, joissa hän on ollut jäsen 1.10.1999 jälkeen)
  • todistukset vainajasta 1.10.1999 edeltävältä ajalta tilataan niistä ev.lut. seurakunnista tai muista rekistereistä, joissa hän on ollut kirjoilla 15 vuotta täytettyään
  • ns. elää todistus eli todistus elossa olevasta ev.lut. kirkon jäsenestä tilataan siitä ev.lut. seurakunnasta, jossa hän on kirjoilla

Hinnasto

Kirkkolain mukaan kirkkohallitus määrää seurakunnille ja keskusrekistereille kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävän maksun. Maksuista on tehty uusi päätös. Uudet maksut tulevat voimaan 1.5.2017. Uudessa maksupäätöksessä on pyritty kansalaisten yhdenvertaisuuden takia noudattamaan maistraattien antamien todistusten hinnoittelua.

Virkatodistukset

Maksut koskevat erilaisia todistuksia. Osa todistuksista on maksuttomia. Jos erityislaissa on erikseen säädetty siitä, että viranomaisella on oikeus saada tiedot maksutta, noudatetaan kyseisen lain säännöksiä.

Maksuttomat todistukset:

Päätöksen mukaan henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi Kirjuri-jäsentietojärjestelmästä tulostettu todistus, joka koskee seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja (ns. elää-todistus), on maksuton.

9 euroa maksavat todistukset:

Mikäli jäsentietojärjestelmästä saatavaan todistukseen tulee laajempia tietoja (esimerkiksi henkilön muuttotietoja, aviopuolison, lasten tai vanhempien tietoja), virkatodistuksesta veloitetaan 9 euroa. Todistukset, jotka laaditaan manuaalisesti ja niiden tietosisältö pohjautuu Kirjuri-jäsentietojärjestelmään ja/tai perhelehtiin, maksavat 9 euroa.

30 euroa maksavat todistukset:

Jos manuaalisesti laadittavaan virkatodistukseen haetaan tietoja kirjamuotoisista kirkonkirjoista, todistuksesta peritään 30 euroa. Jos kirjamuotoisista kirkonkirjoista haetaan kuitenkin  vain yksi tapahtumatieto, kuten esimerkiksi avioliitto- tai kuolintieto, todistus maksaa 9 euroa. Todistus laaditaan manuaalisesti silloin, kun siihen on haettu tietoa muusta rekisteristä kuin kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä.

Sukututkimusta varten laadittujen todistusten maksut

Sukututkimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 30 euroa. Mikäli todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 15 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutilta. Jos todistuksen laatimiseen kuluu 1 tunti ja 15 minuuttia, laskutetaan asiakkaalta perusmaksu 30 euroa ja 2 x 30 minuutin ajalta 15 euroa, yhteensä 60 euroa. Todistuksen lähettämisestä peritään lisäksi toimitusmaksua 5,50 euroa.

Toimitusmaksu

Maksullisen todistuksen lähettämisestä peritään toimitusmaksua 5,50 euroa. Jos maksullinen todistus lähetetään ulkomaille, lisätään kustannuksiin vielä posti- ja pankkipalvelumaksut. Mikäli todistus ja lasku lähetetään eri osoitteisiin, veloitetaan toimitusmaksun (5,50 €) lisäksi vielä erillinen 5,50 euron lähettämismaksu. Yhteensä toimitus- ja postikuluja tulee tällöin 11 euroa.

Kirkonkirjat

Mäntsälän seurakunnan kirkonkirjat ovat kirkkoherranvirastossa 1840-luvulta, sitä aikaisemmat ovat Kansallisarkistossa Hämeenlinnassa. Sukututkimukseen tarvitsemme aina kirjallisen pyynnön, jonka voi tehdä esimerkiksi tällä lomakkeella. Sukututkimusta voi tehdä myös itse lain sallimissa puitteissa sukututkijoita varten olevista mikrofilmeistä. Ajan itsenäistä sukututkimusta varten voi tilata kirkkoherranvirastosta p. 019 5607 500.