Wanhan nuoret

Rippikoulu Mäntsälässä

Noin 250 nuorta käy vuosittain rippikoulun Mäntsälässä. Suurin osa käy leirimuotoisen rippikoulun joko kesällä tai hiihtolomalla.
Leiririppikoulujen lisäksi järjestetään vuosittain päivärippikoulu ja pienryhmäripari. 

Uskoa vahvistamassa- Rippikoulu uudistuu

Rippikoulut ympäri Suomen uudistuvat. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon rippikouluja ohjaa valtakunnallinen rippikoulusuunnitelma, jonka avulla seurakunta tekee oman paikallissuunnitelman. Edellinen rippikoulusuunnitelma oli vuodelta 2001, ja luterilaisen kirkon piispainkokous hyväksyi uuden rippikoulusuunnitelman ”Suuri ihme” keväällä 2017. Rippikoulusuunnitelman nimi ”Suuri ihme” nousee Raamatusta. Rippikoulussa ihmetellään Jumalan töitä ja omaa olemassaoloa Jumalan luomana: ”Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä.” (Ps. 139:14). Suunnitelmassa rippikoulun toiminta-ajatukseksi on sanoitettu, että rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä.

Mikä muuttuu?

Uusi suunnitelma muistuttaa, että rippikoulun ytimessä on nuori. Uudistuksessa nuoret ja nuorten osallisuus ja osallistuvuus ovat kantavia teemoja. Konkreettisia muutoksia uudistuksessa on mm. itsenäisen ennakkojakson muuttuminen ryhmän yhteiseksi seurakunnan toimintaan tutustumiseksi. Uuden suunnitelman myötä rippikouluryhmät nauttivat myös messussa ehtoollista ohjaajiensa kanssa.

-    Mäntsälässä ja muualla Suomessa on pitkään toimittu niin, että nuoret saavat ensimmäisessä tapaamisessa merkintäkortin, johon keräävät leimoja jumalanpalveluksista, nuorten toiminnasta ja muusta seurakunnan toiminnasta. Tämä itsenäinen ennakkojakso meillä vähenee ja seurakunnan toimintaan osallistutaan yhdessä oman ryhmän kanssa. Mennään siis yhdessä messuun, kertoo Mäntsälän seurakunnan rippikoulupastori Kaisa Kahra.

Ehtoolliselle jo rippikoulun aikana

Ripariuudistus

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa lapset ovat olleet tervetulleita nauttimaan ehtoollista vuodesta 1979 lähtien. Kastettujen lasten ollut mahdollista osallistua ehtoollisen viettoon yhdessä vanhempiensa, kummiensa ja isovanhempiensa kanssa, eli yhdessä konfirmoidun läheisensä kanssa saatuaan ensin opetusta ehtoollisen merkityksestä (KJ 2: 11). Rippikouluryhmät ovat saaneet osallistua ehtoollisen viettoon yhdessä opettajansa kanssa vuodesta 2003 (KJ 2:11).

-    Ja kun ryhmä menee yhdessä ryhmän ohjaajan kanssa messuun, ja on saanut ehtoollisopetusta jonkun tapaamisen yhteydessä, voivat rippikoululaiset osallistua ehtoolliselle. Itsenäisesti ehtoolliselle voi osallistua vasta konfirmaation jälkeen, tämä ei ole muuttunut uuden rippikoulusuunnitelman myötä, Kahra korostaa.

-    Tällä tavalla kirkkomme on halunnut palata kristillisen kirkon varhaisempaan perinteeseen, missä kaikki kastetut, lapset ja aikuiset, ovat saaneet nauttia ehtoollista. Meidän kirkkomme käytäntöä kutsutaan perhe-ehtoolliseksi. Siis jo lähes 40 vuoden ajan kastetut lapset ovat voineet osallistua ehtoolliseen, vaikkakaan eivät itsenäisesti, kertoo Mäntsälän seurakunnan varhaiskasvatuksen pastori Tarja Meijer, joka on tutkinut lasten ehtoolliselle osallistumista kirkon historiassa.

Rippikoulu-uudistukseen kuuluu myös paljon muuta, huomioidaan toimintaympäristön muutos esimerkiksi mobiilitekniikkaa hyödyntäen ja kehitetään edelleen rippikoulun pedagogiikkaa nuorilähtöisemmäksi. Myös perheet otetaan enemmän mukaan rippikouluun, kutsumalla heitä messuun yhdessä nuorten kanssa, sillä rippikoulu on perheen yhteinen matka.

Lisätietoja Mäntsälän seurakunnan rippikoulusta http://www.wanhannuoret.fi/rippikoulut

Teksti: Kaisa Kahra.

Kuva: Laura Kauramäki.


Mitä siellä tapahtuu?

Rippikoulussa miltei 40 ihmistä elää reilun viikon yhdessä opetellen elämään ja ottamaan toiset huomioon. Rippikoulu on paikka, jossa voi miettiä omaa elämäänsä ja sitä, mitä elämältään haluaa. Rippikoulussa opitaan lisää Jumalasta, seurakunnasta, Raamatusta ja ihmisestä. Rippikoulussa opitaan hiljentymään. Leiripäivän päättävä Warttis, iltahartaus on hetki, jossa saa vain olla.

Rippikoulussa vietetään hauskaa vapaa-aikaa. Pelataan ja leikitään, nauretaan iltaohjelmissa, hiljennytään Warttiksissa, touhutaan ja väitellään, näytellään ja ajatellaan. Jokainen ryhmä löytää omat juttunsa ja niitä muistellaan vielä pitkään

Ripari A12
Save

Miten voi ilmoittautua?

Rippikouluun ilmoittautuminen tapahtuu 9.-22.10.2018 sähköisellä lomakkeella. Kirkkoon kuuluville rippikouluikäisille postitetaan kotiin tietoa ilmoittautumisesta. Molemmilla Mäntsälän yläkouluilla sekä Kellokoskella pidetään tulevan vuoden rippikouluista informaatiotunnit kahdeksasluokkalaisille. Molemmille kouluille toimitetaan myös tiedotteita ja ohjeet ilmoittautumisesta.

Ryhmävalinnat ilmoitetaan marraskuun alussa sähköpostitse nuorelle ja hänen huoltajalleen.

Rippikoululaiset osallistuvat seurakunnan toimintaan jo talvella ja saavat jumalanpalveluksista, nuorten- ja muista tilaisuuksista merkinnän osallistumiskorttiin. Leirien ennakkotapaamiset järjestetään syys- ja kevättalvella.


Mitä se maksaa?

Leiririppikoulun hinta vahvistetaan kullekin vuodelle erikseen ja ilmoitetaan ilmoittautumisohjeiden yhteydessä. Vuoden 2019 osalta maksut ovat seuraavat:

Leiririppikoulun hinta on 100 euroa. Se vastaa vajaan kahden vuorokauden kuluja leirillä.

Päivärippikoulu maksaa 40 euroa.

Pienryhmärippikoulu maksaa 50 euroa.

Vuonna 2019 konfirmaatiokuva sisältyy rippikoulun hintaan.

Perheen taloudellisen tilanteen niin vaatiessa, voi rippikoulumaksusta anoa vapautusta. Lisätietoja saa rippikoulupastorilta


Konfirmaatio ja rippijuhla

Konfirmaatio kirkossa on yleisimmin klo 10.00 päiväjumalanpalveluksen yhteydessä, joskus sunnuntai- tai lauantai-iltapäivänä. Nuoret pukeutuvat tuohon juhlaan seurakunnan valkoisiin alboihin. Konfirmaatiomessuun Konfis A7kutsutaan nuorten vanhempia, kummeja, isovanhempia ja muita sukulaisia. Myös nuorten ystäviä on ilo nähdä kirkossa.


Konfirmaation jälkeisen juhlan jokainen perhe järjestää oman elämäntilanteensa mukaan. Joku tykkää kutsua koko laajan suvun rippijuhlaan, toinen pitää mieluummin pienen juhlan aivan lähimmille.


Mitä rippikoulun jälkeen?

Rippikoulun käytyään saa nuori oikeuden osallistua konfirmaatioon ja ehtoolliselle. Nuori voi myös toimia kummina ja voi mennä kirkollisesti naimisiin. Kaikille rippikoulun kunakin vuonna käyneille lähetetään kirje, jossa nuoria kutsutaan mukaan nuorten toimintaan ja isostoimintaan.